Halaman Menu Navigasi

Pengajian Ibu-Ibu

Pengajian Ibu-ibu dilaksanakan dua minggu sekali setiap bulannya. Biasanya diadakan di Masjid Indopak dan atau di rumah salah seorang peserta pengajian.

Pengajian Ibu-ibu terdapat dua kelompok:
1. Pengajian Ibu-ibu KMIH
2. Pengajian Ibu-ibu Denheide